De “ideale” Wandelmeent-bewoner

Daar kunnen we kort over zijn: Die bestaat niet!

Iedere kluster is verschillend, dus de kenmerken van een ideale bewoner verschillen ook per kluster. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van het type woning wat vrij komt, maar ook van de samenstelling van de kluster (denk aan leeftijdsopbouw, man-vrouw-kind verhouding) en aan de mate van samen doen.

Wel vinden we het belangrijk dat een toekomstige bewoner de Centraal Wonen-gedachte omarmt. We zoeken actieve energieke bewoners, die naast het klusterleven ook tijd en energie willen steken in de gezamenlijke activiteiten van en voor de straat.

Van bewoners verwachten we onder andere dat ze:

  • een actieve bijdrage leveren aan de straat (Hierbij valt te denken aan het bekleden van bestuursfuncties, het plaatsnemen in commissies die de gemeenschappelijke ruimtes beheren, het mee helpen organiseren van  evenementen (bijvoorbeeld de rommelmarkt, muziekavonden, sinterklaas of oud-en nieuwfeest) of zelf activiteiten initiëren.
  • reageren op oproepen
  • participeren in events
  • hun stem uitbrengen bij voorstellen
  • de bewonersvergadering bijwonen

Ben je enthousiast om in de Wandelmeent te willen wonen, maak je interesse dan kenbaar door je aan te melden als kandidaat-bewoner!