Welkom in de Wandelmeent 

Op deze site vind je informatie over het wonen in onze straat, de Wandelmeent, en ook over hoe je je kunt aanmelden als kandidaat-bewoner. Het is erg fijn om in Centraal Wonen te wonen. De meeste bewoners zijn ook na jaren nog enthousiast. Jong en oud voelt zich hier thuis. Bewoners zijn betrokken bij elkaar, vieren samen feesten en steunen elkaar in moeilijke tijden.

Ook praktische dingen zoals bijvoorbeeld wasmachines en o.a. een hobbyruimte, sauna en fitnessruimte worden met elkaar gedeeld of geregeld. Zie hiervoor verder onder de informatie knop. Er zit dus heel veel meerwaarde in het zo wonen, maar die is er alleen als alle individuele bewoners daar ook hun eigen bijdrage aan leveren.

Centraal Wonen vereist een hoge mate van sociaal vaardig en communicatief zijn. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden voor een rondleiding, en zich daarna aanmelden als kandidaat-bewoners. Als je dat overweegt bedenk dan dat het niet alleen gaat om wat je hier kunt halen of krijgen, maar, en misschien nog wel veel meer, om wat je kunt bijdragen aan het functioneren van het geheel.

Centraal Wonen is daarom ook geen geschikte woonvorm voor mensen die extra steun nodig hebben of die op een bepaalde manier afhankelijk zijn van hun (beschermde) woonomgeving. Ook als je op korte termijn een woning nodig hebt zijn wij niet de oplossing.