Kosten 

Hieronder staan de huurprijzen van de verschillende types huizen. De kale huurprijs is inclusief de huur van de gemeenschappelijke ruimtes. In de totale huurprijs is een voorschot voor water en verwarming van je eigen woning en water, verwarming en elektra van de gemeenschappelijke ruimtes opgenomen. Voor elektra en (indien gewenst) kook-gas van je eigen woning sluit je zelf een contract af met een leverancier naar keuze.

Jaarlijks, aan het einde van het stookseizoen, worden de werkelijke (stook)kosten verrekend met het voorschot. 

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom de kale huurprijzen (basis voor huurtoeslag), in de tweede kolom de totale huurprijs (inclusief voorschotten) per maand.

Kamer in kamerhuis 173,37 245,40
Twee-vlaks woning 462,79 586,87
Drie-vlaks woning 576,84 760,92
Vier-vlaks klusterwoning 676,93 921,01
Vier-vlaks zelfstandige woning 676,93 893,01
Vijf-vlaks woning 778,99 1083,07

Nieuwe bewoners dienen hun inkomen op te geven bij de woningbouwcorporatie. Bij nieuwe 4- en 5-vlaksbewoners wordt getoetst of zij voldoen aan de richtlijnen omtrent passend toewijzen. (het gezamenlijk Inkomen dient meer te zijn dan grens voor huurtoeslag).Eventuele huurtoeslag wordt berekend over het huurbedrag van de eerste kolom. 

Momenteel betalen wij nog geen inkomensafhankelijke huren.

Bij binnenkomst betaalt elke eenheid 45 euro entreegeld. Tot een jaar na vertrek uit de straat kan dit bedrag weer worden teruggevraagd.

Bewoners betalen jaarlijks contributie aan de bewonersvereniging en een bijdrage aan het solidariteitsfonds. Dit fonds wordt beheerd door een vertrouwenscommissie en is bedoeld om individuele bewoners die in tijdelijke financiële problemen zitten te helpen. Het fonds is niet bedoeld om structurele problemen te verlichten. De hoogte van de contributie en de bijdrage voor het solidariteitsfonds is inkomensafhankelijk.