Kluster- en Straatleven

Je kunt Centraal Wonen typeren als een soort dorp: iedereen kent elkaar en er is een gevoel van verbondenheid vanwege het gedeelde idee “samen doen wat samen kan”.

Iedereen geeft daar op zijn eigen manier vorm aan: “samen doen wat ik samen wil”. Zo kan een kluster vrij intensief met elkaar omgaan, regelmatig met elkaar eten of op een mooie zondag het bos of een museum in gaan. Of je veel of weinig met elkaar deelt en doet is niet aan regels gebonden, maar naar ieders eigen wens in te vullen. Je kunt vaak naar ’t Luye Gat komen of nooit, in een eet-, sport- of boekbesprekings club meedoen of eens met straatbewoners naar een concert gaan. Je kunt actief zijn in een bestuur of commissie, de rommelmarkt mee helpen organiseren, een feest geven voor de hele straat, een cursus schilderen opzetten, een fietspuzzeltocht uitzetten, een paasontbijt verzorgen…

Samen Centraal Wonen kan op velerlei manieren!