VGW: Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Na de realisering van het eerste Centraal Wonen project in Hilversum volgden vele andere projecten. Sinds 1977 zijn er in Nederland een groot aantal Centraal/Gemeenschappelijk Wonen Projecten gebouwd door eigen initiatief van bewoners, zowel in de huur- en koopsector, als in een mengvorm van beide. Er is een grote diversiteit onder de projecten: zo varieert het aantal woningen van 3 tot ongeveer 160.

De meeste projecten zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, de VGW.

De LGW bevordert de totstandkoming van woongemeenschapppen door:

  • informatie ter beschikking te stellen aan initiatiefgroepen en belangstellenden;
  • het behartigen van de belangen van opgeleverde woongemeenschappen;
  • het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling door de rijks- en plaatselijke overheden op het gebied van volkshuisvesting;
  • het mogelijk maken en bevorderen van informatie en ervaringsuitwisseling tussen de aangesloten centraal/gemeenschappelijk wonen projekten;
  • het onderhouden van contacten met andere organisaties, die betrokken zijn bij gemeenschappelijk wonen, zowel in Nederland als internationaal.

Binnen de Gemeenschappelijk Wonen beweging ontwikkelde zich de laatste jaren ook een stroming voor het gemeenschappelijk wonen voor ouderen. Het landelijk overkoepelend orgaan hiervoor is de
Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen, de LVGO. De LVGO stimuleert gemeenschappelijk wonen 50plus door belangenbehartiging van onze leden en het delen van kennis via deze website, themabijeenkomsten en ons ledenblad Wijzer Wonen. De LVGO bestaat 35 jaar.

Lees hier het Manifest ‘Samen leven, gemeenschappelijk wonen!’