Beschrijving project

Dicht tegen Bussum en Naarden aan, maar nog in de gemeente Hilversum, ligt midden in een woonwijk uit de jaren ’70 een straatje waar geen auto of fiets mag rijden. De huizen vallen er op door hun ronde daken en rode gevels met gele of blauwe kozijnen: de Wandelmeent. Ofwel: Centraal Wonen Hilversum

Het project bestaat uit 50 woningen plus gemeenschappelijke ruimtes. De woningen variëren in grootte en zijn gegroepeerd in 10 zogenaamde klusters: een kluster bestaat uit 4 of 5 woningen met een gemeenschappelijke tuin, berging en klusterkeuken waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden.

4 woningen in de straat zijn “zelfstandig”: ze horen niet bij een kluster maar kunnen zich er wel bij aansluiten.

2 woningen in de straat zijn “kamerhuizen”: hier wonen jeugdige alleenstaanden, 3 in elk kamerhuis.

Verspreid in de straat liggen gemeenschappelijke ruimtes zoals de ontmoetingsruimte ” ’t Luye Gat” met de “Luye Tuin”, de hobbyruimte “Grove Hob”, de sauna, de fitness  ” ’t Luye Zweet”, “nr. 15” en de logeerkamers.