Informatie

Graag schetsen we voor belangstellenden een beeld van het Centraal Wonen project Hilversum. In deze tekst verder ook wel aangeduid als “project” of “de straat”. 

In 1977 waren we in Hilversum het eerste Nederlandse Centraal Wonen project. Een woonexperiment dat door bouw, beheer en sociaal verkeer in binnen- en buitenland de aandacht trok.
Ondertussen zijn er vele tientallen Centraal Wonen projecten bijgekomen, waarvan de gemeenschappelijke noemer overal min of meer herkenbaar is:

  • zelf vorm geven aan en verantwoordelijk zijn voor de manier waarop je wilt wonen en gestalte wilt geven aan je eigen woonomgeving.
  • het realiseren van gemeenschappelijke ruimtes.
  • met medebewoners ” samen doen wat samen kan”.

Dit werd in 2010 gevat in de volgende visie:

Centraal Wonen in de Wandelmeent betekent wonen in een straat waar je samen met anderen je woonomgeving vorm en inhoud geeft. Bewoners kiezen nieuwe bewoners, zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de straat en hebben gelijke rechten. Ieders bijdrage telt. Gezamenlijke ruimtes zijn gecreëerd door inlevering van privéruimte. Huishoudens behouden hun zelfstandigheid en voldoende privacy. Bewoners dragen met elkaar zorg voor het gebruik en beheer van gemeenschappelijke voorzieningen. De gevarieerde samenstelling van de groep bewoners wordt bevorderd door de bouwkundige vorm.
Het wonen in de Wandelmeent biedt mogelijkheden voor sociale contacten, betrokkenheid, hulp en persoonlijke ontplooiing.

Klik op het submenu voor meer gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de woningen, het keuzeproces en de kosten.