Deurklinken en voordeuren

Bij het ontwerp van de straat werd er voor gekozen om de straat een kruisvorm te laten hebben met op de kruising van de 4 armen in het midden een klein plein. En op dat plein moest een pomp komen, zoals dat ook in kleine dorpen het geval is.

Om het idee van het wonen in een klein dorp nog meer vorm te geven is er bij de bouw voor gekozen om de deuren een gewone deurklink te geven. Eentje die je van buiten gewoon open kunt doen als de deur niet op slot is. Immers, in een klein dorp lopen mensen gemakkelijk bij elkaar binnen zonder aan te bellen. De deur is open als buren welkom zijn. De deur is op slot als er behoefte aan privacy is.

In de Wandelmeent bestaat deze, bij veel mensen bekende, ongeschreven regel ook nog steeds.

Dan iets over de richting van de voordeuren. Ook daarover heeft de voorbereidingsgroep, samen met de architect, goed nagedacht. Er werden clusterwoningen, 4 zelfstandige woningen en twee kamerhuizen gebouwd. Voor de bewoners van de clusterwoningen moest het mogelijk zijn om bij regen zonder nat te worden in de clusterruimte te komen.

Die mogelijkheid is gecreerd doordat er een afdakje is waar je onderdoor loopt vanuit de 2vlaks en de 4vlaks. Ook zijn alle deuren van de clusterwoningen gericht op de cluster.

De deuren van de kamer- en zelfstandige huizen zijn daarentegen gericht op de straat.