Het keuzeproces

De keuze van nieuwe bewoners ligt in eerste instantie bij de bewoners van de kluster waarin een woning vrijkomt. (Voor keuzeprocessen voor een zelfstandige woning wordt een commissie van straatbewoners samengesteld)

Als er een woning vrijkomt maakt de kluster een profiel van de toekomstige nieuwe bewoner. Eerst wordt gevraagd of er binnen de straat iemand is die in het profiel past en wil verhuizen. Als er intern geen geschikte kandidaten zijn, worden de ingeschreven kandidaat-bewoners uitgenodigd om kennis te komen maken. Het maakt hierbij niet uit hoe lang men op de kandidatenlijst staat ingeschreven. Alle kandidaten die in het profiel passen worden uitgenodigd.

Bij deze kennismaking worden verwachtingen, mogelijkheden en wensen van de kluster en de kandidaat besproken, evenals praktische zaken als huisvestingsregels en woninggrootte.

De woninggrootte moet passen bij de samenstelling van het huishouden. Als regel hanteert Centraal Wonen de volgende formule: elk huishouden heeft in principe recht op één vlakje per persoon plus een vlakje voor het huishouden als geheel. Een alleenstaande kan dus niet in een vijfvlaks gaan wonen en een groot gezin kan zich niet in een drievlaks persen.
Een grotere woning betrekken dan waar je op grond van het aantal personen van je huishouden recht op hebt, noemen we majoreren. Een kleinere woning betrekken dan waar je op grond van het aantal personen van je huishouden recht op hebt, noemen we minoreren. Het kan, mits er goede redenen voor zijn.

Als kluster en kandidaat voor elkaar kiezen wordt de kandidaat op de eerst volgende bewonersvergadering voorgedragen. In deze vergadering wordt gestemd of het keuzeproces naar behoren is verlopen en wordt de nieuwe bewoner welkom geheten.