Het keuzeproces

De keuze van nieuwe bewoners ligt in eerste instantie bij de bewoners van de kluster waarin een woning vrijkomt. (Voor keuzeprocessen voor een zelfstandige woning wordt een commissie van straatbewoners samengesteld)

Als er een woning vrijkomt maakt de kluster een profiel van de toekomstige nieuwe bewoner. Eerst wordt gevraagd of er binnen de straat iemand is die in het profiel past en wil verhuizen. Als er intern geen geschikte kandidaten zijn, worden de ingeschreven kandidaat-bewoners uitgenodigd om kennis te komen maken. Het maakt hierbij niet uit hoe lang men op de kandidatenlijst staat ingeschreven. Alle kandidaten die in het profiel passen worden uitgenodigd.

Bij deze kennismaking worden verwachtingen, mogelijkheden en wensen van de kluster en de kandidaat besproken, evenals praktische zaken als huisvestingsregels en woninggrootte.

De woninggrootte moet passen bij de samenstelling van het huishouden. Als regel hanteert Centraal Wonen de volgende formule: elk huishouden heeft in principe recht op één vlakje per persoon plus een vlakje voor het huishouden als geheel. Een alleenstaande kan dus niet in een vier- of vijfvlaks gaan wonen en een eenheid met kind(eren) kan zich niet in een twee- of drievlaks persen.
Een grotere woning betrekken dan waar je op grond van het aantal personen van je huishouden recht op hebt, noemen we majoreren. Een kleinere woning betrekken dan waar je op grond van het aantal personen van je huishouden recht op hebt, noemen we minoreren. Het kan, mits er goede redenen voor zijn.

Als kluster en kandidaat voor elkaar kiezen wordt de kandidaat op de eerst volgende bewonersvergadering als nieuw verenigingslid voorgedragen. In deze vergadering wordt gestemd of het keuzeproces naar behoren is verlopen. De nieuwe bewoner wordt daarna in een aparte bijeenkomst nog voordat de huur in gaat welkom geheten.

Aanmeldprocedure voor kandidaat-bewoners

Ook van kandidaat-bewoners verwachten we betrokkenheid. Het aanmeldproces werkt daarom als volgt:

  1. – Je meldt je aan voor een rondleiding via info@wandelmeent.nl. Geef hierbij s.v.p. aan of je interesse uitgaat naar 1-2 persoons woningen, of juist naar gezinswoningen (3 of meer personen). Kijk onder het kopje contact voor de actuele rondleidingsdata
  2. – Indien gewenst ontvang je na het volgen van de rondleiding per mail een inschrijfformulier en de informatie op papier.
  3. – Wanneer het volledig ingevulde formulier is ontvangen en het inschrijfbedrag is voldaan, sta je als kandidaat-bewoner op de lijst. Je ontvangt daarvan een bevestiging per mail.

Het inschrijfbedrag bedraagt 15 Euro voor 2 jaar.  Inschrijfgeld zonder bijbehorend inschrijfformulier wordt na één maand geretourneerd. Verlengen is mogelijk door binnen een maand na het aflopen van de inschrijving het inschrijfbedrag opnieuw te voldoen.

NB: De duur van de inschrijving als kandidaat heeft geen enkele invloed op de kans op een woning in de Wandelmeent.