Beheer en bestuur

Het Centraal Wonen complex Hilversumse Meent is eigendom van de Stichting woning corporaties “het Gooi en omstreken”. Het complex wordt in zijn geheel gehuurd door de Stichting Centraal Wonen. Het stichtingsbestuur verhuurt de woningen aan de individuele bewoners en heeft het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes in handen gegeven van de bewonersvereniging. 

Voor dit beheer zijn verschillende commissies in het leven geroepen. Zo is de logeerkamercommissie verantwoordelijk voor het beheer van de logeerkamers en verzorgt de Luye Gatcommissie alles wat met het reilen en zeilen van ’t Luye Gat te maken heeft. In totaal zijn er ongeveer 7 commissies die zich inzetten voor het beheer van gemeenschappelijke ruimtes en het realiseren van gemeenschappelijke doelen.

De stichting Centraal Wonen fungeert voor individuele bewoners als huisbaas. De stichting sluit met bewoners een huurovereenkomst en beoordeelt klachten en verzoeken tot verbouwing. Deze vorm van zelfbeheer, waarbij de stichting een aantal taken van de woningcorporatie overneemt, geeft een zekere mate van vrijheid in doen en laten rondom bewoning van het complex. Verplichtingen hierbij naar de eigenaar, de woningcorporatie, zijn vastgelegd in het “collectieve huurcontract” tussen de Stichting Centraal Wonen en de Woningcorporatie.

Het stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden die worden voorgedragen en gekozen in de bewonersvergadering. De bewonersvergadering benoemt ook drie commissarissen die voor de bewonersvereniging toezicht uitoefenen op de activiteiten van het stichtingsbestuur. Zij fungeren in de bestuursvergaderingen als lid zonder stem.
Het stichtingsbestuur vergadert eens per maand. De verslagen van de stichting worden gepubliceerd in de Welgemeent , het maandelijks blad van Centraal Wonen Hilversumse Meent.

De bewonersvereniging.
Elke bewoner van Centraal Wonen Hilversumse Meent is lid van de bewonersvereniging. Hierin bundelen de bewoners hun belangen. De bewonersvereniging heeft een bestuur bestaande uit 5 personen dat voorgedragen en gekozen wordt in de bewoners­vergadering. Ook dit bestuur vergadert eens per maand en publiceert haar verslagen in de Welgemeent.

De bewonersvereniging vergadert ook eens per maand; de bewonersvergadering. In deze bijeenkomst worden alle belangrijke beslissingen die iedereen aangaan genomen. Behalve dat dit de plek is van besturen, beheren en besluiten, is de bewonersvergadering een bijeenkomst om in te brainstormen, te klagen en te jubelen, om wel en wee te spuien, kortom: om samen te komen.

Het goed reilen en zeilen van het project brengt organisatie met zich mee, vandaar die verschillende besturen en commissies. Vanzelfsprekend vraagt dit om inzet van de bewoners. Behalve dat de besturen en commissies nodig zijn, is hier een tijdje in meedraaien een plezierige vorm van onderling persoonlijk contact en een manier om je verbonden te voelen met “de straat”.