Vertrouwenspersoon bij conflicten

Samenwonen in een straat, kluster of kamerhuis kan naast leuk en gezellig soms ook ingewikkeld zijn.
Wanneer bewoners een conflict met elkaar hebben en er onderling niet meer uitkomen kan een gesprek met één van de Vertrouwenspersonen uit de straat misschien uitkomst bieden. Je verhaal kunnen doen aan een luisterend oor lucht mogelijk al op en kan wellicht nieuwe inzichten of mogelijkheden geven.

Deze Vertrouwenspersonen zijn (ex-)bewoners van de straat die hebben aangegeven hier open voor te staan. Ze staan op de bewonerslijst aangegeven met een sterretje achter hun telefoonnummer.

Naast de straat-Vertrouwenspersonen kun je ook altijd contact opnemen met Buurtbemiddeling. Dit is een onderdeel van Versa Welzijn (gemeentelijk organisatie voor maatschappelijk werk) en is voor hulpvragers kosteloos.

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door geschoolde professionals, (juristen, mediators, maatschappelijk werkers) die hun diensten vrijwillig aanbieden. Meer informatie vind je in de folder die op het prikbord van ’t Luye Gat hangt, of op de
website www.problemenmetjeburen.nl. Ook bereikbaar via 035-6231100
Wanneer de professionele hulpverleners van Buurtbemiddeling geen oplossing kunnen bieden voor het probleem (bijvoorbeeld ivm individuele problematiek) hebben zij een netwerk van (hulpverlenings)instanties waar ze naar door kunnen
verwijzen. Afhankelijk van het type hulpverlening zijn hier mogelijk wel kosten mee gemoeid.