IX.E Extern Relatiebeheer

 

De Wandelmeent heeft diverse externe contacten waar op regelmatige basis contact mee wordt onderhouden. We onderscheiden kandidaten & belangstellenden, BoB-ers en BBB-ers

 1. Contactpersoon kandidaten en belangstellenden: Marit Fakkeldij
  • Beheert het mailadres info@wandelmeent.nl en reageert binnen een week op binnenkomende vragen en verzoeken.
  • Verstuurt desgevraagd het inschrijfformulier, de aanvullende informatie en het privacy statement digitaal naar de aanvrager
  • Verwerkt binnengekomen inschrijfformulieren na ontvangst betaling in de kandidatenmap en voorziet ze van een voorloopdocument.
  • Bewaakt de inschrijftermijn en verwijdert verlopen inschrijvingen
  • Verstrekt op verzoek aan een kluster / kamerhuis die aan een keuzeproces begint de inschrijfformulieren die passend zijn voor de vrijkomende woning.
  • Controleert na retour inschrijfformulieren of deze zijn bijgewerkt met nieuwe informatie over de kandidaten.
  • Houdt de informatie die wordt verstrekt aan nieuwe kandidaten up-to-date, zowel op papier als via de website, minimaal jaarlijks of indien nodig;

  BoB*/BBB*-beheerder: Maria van Alphen

  • Informeert bij vertrekkende bewoners of zij BoB-er willen worden en geeft aan wat ze daarvoor moeten doen.
  • Verstuurt niet-digitale mededelingen of uitnodigingen naar de BoB-ers
  • Houdt contact met de internetcommissie over het al dan niet opheffen van het account.

  * een Betrokken Oud Bewoner (BOB-er) is iemand die na zijn/haar vertrek uit de Wandelmeent nog actief blijft in de straat. Bijvoorbeeld door mee te draaien in het bar- of koffiedienst rooster, deel te nemen aan een commissie, mee te eten bij een kluster of anderszins.

  * BBB staat voor betrokken buurtbewoner. Dit zijn mensen die niet in de straat hebben gewoond, maar zich wel verbonden voelen met de straat. Zij kunnen alleen op voordacht van minimaal 3 wandelmeentbewoners door de bewonersvergadering worden geaccepteerd. BBB-ers worden geïnformeerd via hun Wandelmeent-mail over wat er gaande is in de straat.

  – Gewoontes en afspraken

  – Aanbevelingen voor keuzeprocesbewaarders