Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

XI Verhuizen en verbouwen

Opleveren van woning bij vertrek

Als je gaat verhuizen wordt er in jouw huis twee keer een controle verricht. De eerste wordt uitgevoerd door lid bouwkundige zaken van de Stichting CW als je de huur hebt opgezegd. De tweede keer gebeurt dat mede door een medewerker van de woningcorporatie wanneer dat gewenst is.

Verbouwingen:

Wil je de indeling van het huis veranderen, dan dien je een tekening in van de huidige en van de door jou gewenste situatie bij het bestuur van de Stichting CW met een verzoek om goedkeuring. Je kunt dan vragen of de verandering tot oorspronkelijke staat kan worden verklaard. Dit betekent dat je deze verandering bij je vertrek niet ongedaan hoeft te maken, maar ook dat je geen overnamekosten kunt vragen. De verandering is dan een deel van het huis geworden. Een verbouwing kan het predicaat "oorspronkelijke staat" krijgen als het naar de mening van het Stichtingsbestuur gaat om een algemene woningverbetering.

Dat betekent ook dat het bouwkundig verantwoord uitgevoerd wordt. Wanneer de Stichting hier twijfels over heeft wordt de Corporatie geconsulteerd.

Als Stichting stellen we de norm voor het aantal (slaap)kamers in een type woning:

2vlaks 1 slaapkamer; 3vlaks 1 slaapkamer; 4vlaks 3 slaapkamers; 5vlaks 4 slaapkamers.

Binnen het type woningen is zoveel verschil dat er steeds in het individuele geval wordt getoetst.

Oplevering:

- Met betrekking tot verbouwingen:

Je levert het huis in principe in de oorspronkelijke staat op. Alle verbouwingen die niet door de Stichting tot "oorspronkelijke staat" zijn verklaard hoor je te verwijderen, tenzij ze door de nieuwe bewoner worden overgenomen, en bouwkundig verantwoord uitgevoerd zijn. Dat geldt zowel voor voorzieningen door jou aangebracht als voorzieningen door jou van de vorige bewoner overgenomen.

- Met betrekking tot vloeren:

Stel: Je hebt een houten vloer gelegd of overgenomen maar een volgende bewoner neemt deze niet van jou over. Dan haal je de vloer eruit en breng je ook weer plinten aan op de normale hoogte. Vaste vloerbedekking hoor je ook te verwijderen als die niet wordt overgenomen, incl. lijmresten. Over het algemeen kan de kit met water worden verwijderd. Kurk kan eventueel blijven liggen, mits het goed vast ligt, egaal is en in dat geval gebruikt kan worden als isolerende onderlaag voor de nieuwe vloerbedekking.

- Met betrekking tot wanden en plafonds:

Alle gaten in muren, plafonds en vloeren moeten worden gedicht.

De muren en plafonds moeten schoon en gewit zijn, dan wel in 1 keer overschilderbaar zijn.

- Met betrekking tot elektrische installatie:

De elektrische installatie dient in de oorspronkelijke staat te worden overgedragen en kan gekeurd worden door de Corporatie.

Procedure bij mutaties:  (voortvloeiend uit artikel 14 van het huurcontract):

 1. De bewoner zegt, minimaal twee maanden voor vertrek, de huur op.
 2. Op afspraak komt het bestuurslid bouwkundige zaken van het Stichtingsbestuur een eerste mutatiecontrole uitvoeren. Bij die controle wordt er:
 • gekeken naar de algehele staat van de woning
 • geïnventariseerd wat je ter overname wil aanbieden. Dit wordt op een “standaard overnameformulier” aangegeven.
 • overlegd wat er voor vertrek in oorspronkelijke staat moet worden terug gebracht. In 1984 is vastgesteld hoe de oorspronkelijke staat van de huizen is (de plaats van muren, vloeren, kamers e.d.) Wijzigingen nadien zijn voor een deel door de Stichting erkend als oorspronkelijk staat. Het dossier woning is daarbij leidend.
 • Tijdens dit bezoek wordt ook besproken hoe de vertrekkende bewoner de woning achter moet laten.
 1. Enige tijd voor je vertrek zal er een tweede controle zijn waarbij eventueel ook de medewerker van de Woningcorporatie aanwezig is. Deze kijkt met een meer technische blik naar de woning en bepaalt wat er aan mutatieonderhoud gedaan moet worden.
 2. De rol van het bestuurslid bouwkundige zaken van de Stichting bij mutaties is enerzijds ervoor te zorgen dat de vertrekkende bewoner recht wordt gedaan en anderzijds om ervoor te zorgen dat de nieuwe bewoner een woning in goede staat kan betrekken.
 3. Op de opleveringsdatum vindt controle plaats, eventueel door de Corporatie. De vertrekkende bewoner levert de sleutel in bij het bouwkundig lid het Stichtingsbestuur.
 4. Wanneer er verschillen blijven bestaan tussen de opvattingen van de Stichting en de bewoner over het (bekostigen van het) opknappen en verwijderen van zaken, zal er overleg plaatsvinden met de Corporatie.
 5. Na de opleveringsdatum (of datum van vertrek) verricht de Corporatie het afgesprokenmutatieonderhoudswerk en de reparaties die eventueel voor rekening van de vertrekkende bewoner komen.
 6. ­De nieuwe bewoner ontvangt de sleutel op de dag dat de belangrijkste werkzaamheden zijn afgerond en de woning als verhuurbaar wordt gezien. Op dat moment gaat ook de huur in.
 7. Het valt bij aanvang van de werkzaamheden vaak niet exact te zeggen op welke datum de oplevering zal plaatsvinden. De nieuwe bewoner wordt daarom geadviseerd zijn oude woning pas op te zeggen als er absolute zekerheid bestaat over de opleverdatum. Dit is altijd op de eerste of de vijftiende van de maand.

IX.C Handleiding keuzeproces: woningruil buiten de straat

*als in deze handleiding wordt gesproken over “eenheid”, “bewoner” of “hij”, kan dit gaan over 1 persoon M/V, maar ook over een stel of gezin.                       

Als een bewoner de behoefte voelt om buiten de straat te verhuizen en dat wil realiseren door middel van woningruil moeten de volgende stappen worden ondernomen:

 1. De betreffende eenheid bespreekt zijn wens tot woningruil binnen de kluster.
 2. Als de kluster instemt met de woningruilvorm wordt er gestart met het keuzeproces.
 3. De kluster kiest een keuzeprocesbewaarder. De procesbewaarder haalt de handleiding keuzeprocessen bij woningruil buiten de straat van de website of uit het regelingenboekje.
 4. In de kluster wordt afgesproken wie wekelijks verslag uitbrengt over de voortgang van het keuzeproces aan de contactpersoon van het bestuur van de bewonersvereniging.
 5. De bewoners die blijven bepalen met elkaar:
 • hoe uiteindelijk het besluit over de nieuwe bewoner(s) wordt genomen. Bijvoorbeeld: Hebben mensen vetorecht of niet? 
 • Wat het gewenste profiel is van de nieuwe bewoner.
 1. Met dit profiel gaat de vertrekkende bewoner (al dan niet geholpen door klustergenoten) op zoek naar potentiële ruilkandidaten.
 2. De vertrekkende bewoner selecteert uit de reacties de voor hem acceptabele aanbieding(en) en geeft deze reactie(s) door aan de kluster.
 3. De kluster geeft aan de vertrekkende bewoner aan met welke kandidaat-eenheid/heden zij kennis willen maken en geven aan op welke data zij daar gelegenheid voor hebben.
 4. Bespreek tijdens het gesprek met kandidaat-eenheid minimaal:
 • of de gewenste woning qua toewijzing voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. (denk aan inkomens check, of de kandidaat de woonlasten kan opbrengen, majoreren, minoreren). Neem bij vragen of onduidelijkheden over (het voldoen aan) de eisen contact op met de penningmeester van de Stichting.
 • of de wensen en verwachtingen m.b.t. de aard van de gezamenlijke activiteiten van de kluster overeenkomen.
 • dat mogelijk mutatieonderhoud tijdens bewoning plaats zal vinden.
 • hun belangstelling voor Centraal Wonen en de bereidheid hieraan gestalte te geven.
 • structuren in de straat (besturen, commissies, contributie, entreegeld, Solidariteitsfonds, e.d.)
 1. Probeer tot gedegen besluitvorming te komen. Formuleer de argumentatie voor het besluit tegenover de kandidaat en de vertrekkende bewoner zo goed mogelijk.
 2. De daadwerkelijke ruil kan alleen geëffectueerd worden wanneer ook alle betrokken partijen akkoord gaan. Denk bijvoorbeeld aan contact tussen de wederzijdse verhuurders (corporatie) en overeenstemming over het moment waarop de ruil plaats kan vinden. Voorwaarde is dat er minimaal 1 (één) maand zit tussen de overeenstemming en de verhuisdatum in verband met de administratieve afhandeling.
 3. Als alle partijen akkoord zijn wordt de woningruil zo spoedig mogelijk bevestigd aan:
 • het bestuur van de Stichting door middel van een brief aan de secretaris dat de huur wordt opgezegd en dat een nieuwe bewoner de woning heeft aanvaard.
 • het bestuur van de bewonersvereniging door middel van bericht aan de contactpersoon keuzeprocessen waarin wordt aangegeven per wanneer het huurcontract ingaat en dat het keuzeproces geagendeerd kan worden op een bewonersvergadering.
 1. Schrijf het verslag over de gevolgde procedure en lever dit tijdig in bij de redactie van de Welgemeent en/of mail dit rond op de wandelmail.
 2. Zorg voor liefst voltallige aanwezigheid van de kluster op de bewonersvergadering waarop de keuze wordt geformaliseerd.

 

Artikelen over de Wandelmeent

Hier vind je artikelen over (wonen in) de Wandelmeent die in de pers of online zijn verschenen:

op hilversum.nl over plantjesdag en de opening van de fietssluis

Plantjesdag en de opening van de fietssluis Gooi en Eembode van 12 april 2018

Staatscourant (29 december 2016) over de Wandelmeent als wandelgebied

Blog van een "toevallige" bezoeker (datum onbekend)

Restaurant Day in 't Luye Gat Gooi en Eemlander 9 februari 2014 

Het monumentje Gooi en Eemlander 11 juni 2012

De speciale editie van Gewoon Anders  n.a.v. het 35-jarig jubileum juni 2012

Meest sociale buurt van 2009 Readers Digest 2009

"Een wakend oog in alle 50 huizen", Peet en Josine Trouw 31 oktober 2008

'We blijven samen doen wat samen kan' Gooi en Eemlander 17 oktober 2007

Bob Fris, door Peter Brusse in de Volkskrant van 12 maart 2005

"Extra thuis rond je eigen huis", Ineke en Josine Reformatorisch Dagblad 22 juni 2002

"Elke voordeur kan gewoon op slot", Margriet en Annemieke Trouw 13 juni 2002

Verslag Symposium (met foto's) 25 jaar CW  pagina 3-5 Gewoon Anders 2002

Wonen in groepsverband  Ideaal Wonen juli 1979 (gefotografeerd van origineel)

Interview met de kinderen VPRO-Gids 21-10-1978

 

 

Straatfoto's

Panorama vanaf een dakterras

De straat gezien vanaf een dakterras

 

Een wandeling door de straat vanaf de bushalte Libellemeent

 

 

 

 

 

 

 

Na het passeren van kluster 4 en kluster 64 kom je aan bij 't Luye Gat

 

 

 

 

Voorbij 't Luye Gat en kluster 12 ligt het middelpunt van de straat: het plein met de pomp. Vanaf hier kan je linksaf naar de Luye Tuin, die achter 't Luye Gat ligt. Tegenover de tuin liggen kluster 50 en kluster 55

Kluster 55 vanuit de Luye Tuin

 

 

Ga je bij de pomp naar rechts dan kom je bij kluster 18

 

En ga je bij de pomp rechtdoor dan loop je vanzelf langs kluster 23, kluster 43, kluster 29 en kluster 37

 

 

 

(Foto: Johan Bakker)

 

 

De straat tijdens het 40-jarig jubileum (juli 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe buren gezocht

Word jij onze nieuwe buur?

Centraal Wonen Hilversum is een straat in de Hilversumse Meent, een buitenwijk van Hilversum die grenst aan Bussum. Door de bijzondere architectuur (rode gevels, ronde daken) zijn we zelfs vanuit de lucht goed herkenbaar. Er is veel groen in de buurt en het Naardermeer is onze achtertuin. En vanuit al die natuur zijn Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht per trein of auto in een half uur te bereiken! 

Onze straat bestaat uit 50 woningen van verschillende groottes, ieder voorzien van eigen keuken, toilet, douche én tuin. De woningen zijn gegroepeerd in 10 clusters van 4 of 5 woningen.

 

De leden van een cluster delen samen een clusterkeuken waar o.a. gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden, en een berging met daarin ook wasmachines en drogers voor gezamenlijk gebruik (dit verschilt per cluster). Verder delen we met de hele straat een bar- en vergaderruimte, een grote tuin, een kleine moestuin, een werkplaats, een fitnessruimte, een sauna met zonnebank en een ruimte voor de jeugd.

 

Wij vinden het belangrijk dat toekomstige bewoner de Centraal-Wonengedachte omarmt. We zoeken actieve energieke bewoners, die naast het clusterleven ook tijd en energie willen steken in de gezamelijke activiteiten van en voor de straat. Hierbij valt te denken aan het bekleden van bestuursfuncties, het plaatsnemen in commissies die de gemeenschappelijke ruimtes beheren, het mee helpen organiseren van  evenementen (bijvoorbeeld de rommelmarkt, muziekavonden, sinterklaas of oud-en nieuwfeest) of zelf activiteiten initiëren.

Er is zijn dit moment geen clusters op zoek naar een nieuwe buur.

Zou je ook in de Wandelmeent willen wonen, maak je interesse dan kenbaar door je in te schrijven als kandidaat-bewoner 

 

 
U bevindt zich hier: Home Informatie Geschiedenis Wandelmeent-weetjes Uncategorised